Lương giáo viên 2020

Ngày 01/7/2020 sẽ là ngày Luật Giáo dục 2019. Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đồng thời có hiệu lực thi hành. Với những thay đổi tích cực của 2 Luật này. Giáo viên các cấp cũng sẽ có thêm nhiều niềm vui từ ngày 01/7/2020.

1. Nâng chuẩn lên Đại học, lương giáo viên cũng tăng vượt bậc

Trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên các cấp được nâng lên so với quy định tại Luật Giáo dục 2005, cụ thể:

– Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm).

– Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. (Quy định hiện hành yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở).

Với việc nâng chuẩn trình độ đào tạo này, lương của giáo viên trong thời gian sắp tới cũng được tăng lên đáng kể.

Dự kiến cách tính lương mới sẽ không còn khái niệm lương cơ bản. Mà sẽ là lượng tiền khởi động ban đầu có một mức. Sau đó quy ra các mức cao hơn. Cách đưa ra bậc lương ban đầu bằng lượng tiền cùng các hệ số và được nâng lên bởi trình độ đào tạo. Sẽ thấy lương giáo viên, đặc biệt bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được nâng lên so với hệ thống hiện nay. Nhất là với đội ngũ giáo viên mới vào nghề.

Đối với bậc tiểu học, trình độ đào tạo của giáo viên sẽ được nâng lên. Từ trung cấp lên đại học, nên đây cũng là bậc học mà lương có thay đổi mạnh nhất. Hiện nay, mức lương ban đầu với hệ trung cấp là hệ số 1,86. Hệ đại học là 2,34 – riêng điều này cũng cho thấy mức tăng của lương giáo viên tiểu học là rất lớn.

2. Cùng mức độ phức tạp công việc, giáo viên được trả lương như nhau

Cụ thể, theo Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW. Sắp tới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở. Ap dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

Cụ thể hóa quy định này, Điều 76 Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 quy định về tiền lương của giáo viên như sau:
Điều 76. Tiền lương

Từ ngày 01/7/2020, tiền lương giáo viên được trả theo đúng năng lực thực chất. Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc mỗi người. Thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại. Do đó, người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nhưng nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được trả lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc.

3. Đến năm 2021, lương thấp nhất của giáo viên có thể bằng lương doanh nghiệp

Mục tiêu đến năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức. Được tính bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Theo đó, định kỳ sẽ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng. Mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Cụ thể:

+ Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

+ Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *